FCCR Federacio Catalana de Clash Royale
ClashRoyale.cat

La Federació

Què és?

La Federació Catalana de Clash Royale és una entitat que neix amb l’objectiu d’agrupar a la comunitat catalana de Clash Royale. Impulsa de forma desinteresada activitats i esdeveniments regits pel respecte i el joc net per a tots els jugadors que en formen part.

Formar-ne part és accessible a tothom que ho desitgi. Aquesta adhesió quedarà formalitzada automàticament amb la inclusió del clan a la llista de la Federació i amb la cita següent en la descripció del clan: “Membre de FCCR”. Només s’ha d’omplir aquest formulari.

Cada clan que en forma part destina un representant al grup de Whatsapp de Clans de la FCCR, on les propostes i opinions de tots els representants marquen el camí a seguir. També existeix una Junta executiva sense ànim de lucre s’encarrega d’impulsar els nous projectes i fer-los possibles. Aquesta junta es reuneix de mensualment per fer un balanç de la situació i proposar noves idees.

Amb gairebé un any de trajectòria, i amb més de 100 clans adscrits, s'han realitzat diverses activitats, així com: una Copa Catalana, Copa 2vs2, creació temporal del Clan de la Federació (Fed. Catalana, reuneix els 50 millors jugadors de ladder a final de mes) i nombrosos tornejos destinats al jugadors que en formen part. Totes aquestes activitats. A més, recentment s'ha creat també l'equip competitiu, amb nom "Reaper's Crowd" (la colla dels segadors), on es proposa arribar al més alt nivell de Clash Royale. La Federació està més activa que mai i amb més ganes d’assolir nous reptes.

D’on venim?

Creació de la Federació Catalana de Clash Royale:

Amb data 6 de febrer del 2017 els principals clans catalans de Clash Royale van decidir, en reunió conjunta i per unanimitat, crear l’entitat Federació Catalana de Clash Royale.

Aquesta entitat és una agrupació de clans catalans que es crea amb la finalitat d’unir sinèrgies i energies entre els membres de la comunitat catalana del joc.

 

La junta inicial de la FCCR es va formar amb els següents clans:

 • Furia Catalana

 • Catalans!!

 • Catalan Legends

 • Noslacomes

 • Drinkteam Osona

 • Catalunya W

 • EliteCatalan

 • Catalunya 1714

 • Catalans W@rld

 • Catalan Force

 • Almogavers 1714

FCCR Federacio Catalana de Clash Royale